تاریخ برگزاری امتحان نوبت دوم

ارسال شده در 30 ارديبهشت 1394 توسط صحرایی "

   

         آزمون در س جغرافیا عمومی واستان شناسی تهران در تاریخ 94/3/23روز شنبه

درج سوالات نوبت اول

ارسال شده در 22 دی 1393 توسط صحرایی "

 جهت استفاده از

              سوالات پایانی نوبت اول دروس :

                                   جغرافی با راهنمای تصحیح

 

                                  مطالعات اجتماعی با راهنمای تصحیح

                                                                         به بخش نمونه سوالات  مراجعه نمایید .

رودخانه

ارسال شده در 19 دی 1393 توسط صحرایی "

طبیعت

ارسال شده در 19 دی 1393 توسط صحرایی "

منبع آزمون پایانی نوبت اول درس جغرافیا

ارسال شده در 19 دی 1393 توسط صحرایی "

   

      

      

تاریخ برگزاری امتحان نوبت اول دروس جغرافیا و مطالعات

ارسال شده در 19 دی 1393 توسط صحرایی "

  

 

دانش آموز گرامی : سلام

 

       آزمون پایانی نوبت اول دروس جغرافیا( سال دوم )   و مطالعات اجتماعی( سال اول ) روز دوشنبه مورخ

 

       93/10/22 ساعت 8 در هنرستان برگزاری می گردد. 

                                                                   با آرزوی موفقیت شما  

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم